Lai apskatītu šo paziņojumu, jāsūta pieprasījums uz Iepirkumu uzraudzības biroja e-adresi vai e-pasta adresi: pasts@iub.gov.lv, norādot paziņojumu identificējošu informāciju (piem., publicēšanas datumu, iepirkuma identifikācijas numuru, iepirkuma, pasūtītāja nosaukumu u.c.). Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.